ΑρχικήΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

 

     Η σύγχρονη χοιροτροφική μονάδα της Φάρμα Σαατζόγλου διασφαλίζει μέσω έμπειρων ζωοτεχνών και κτηνιάτρων, το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας των ζώων. Τα εξελιγμένα μέσα και η τεχνογνωσία της παραγωγικής αυτής μονάδας διασφαλίζουν για εσάς τη σωστή διαβίωση των ζώων

 

 

 

 

    Η αγάπη της οικογένειας Σαατζόγλου για το ζώο και η τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, προσφέρουν τη συνεχόμενη ανάπτυξη της μονάδας μας. Πρότυπο για την Ελλάδα η αφοσίωσή μας στους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας, φιλοξενώντας 350 χοιρομητέρες.   

 

 

 

 

 

    Η φυλή των χοίρων Duroc προσφέρει τη δυνατότητα για ένα γευστικό, τρυφερό κρέας και Α’ ποιότητας σφάγειο στο ζώο. Η διατροφή των ζώων γίνεται αποκλειστικά με Ελληνικά σιτηρά καθώς δε γίνεται η χορήγηση αντιβιοτικών στο στάδιο πάχυνσης.